Monthly Archives: September 2016

IDUL ADHA

PERINTAH BERKURBAN

hewan-kurban2

Asal usul kurban yang disunnahkan dalam Islam itu berawal dari peristiwa kurban Nabi Ibrahim AS. Diawali dari mimpi Nabi Ibrahim yang mendapat perintah Allah untuk menyembelih anaknya, Ismail. Nabi Ibrahim berkeyakinan mimpinya itu merupakan mimpi yang benar, maka ia menanyakannya kepada Ismail AS:

MENJEMPUT KAMPUS IDAMAN 2018

Always On Top
ui ugm itb unj
unair ub uns unpad
Universitas Pajajaran

KEPALA SEKOLAH DARI MASA KE MASA

Nama-Nama Kepala Sekolah Yang Pernah Memimpin SMA Negeri 26 Jakarta
Dulu Hingga Sekarang
ks_1 ks_2 ks_3 ks_4
Drs. Didi-Soenardi
(1968-1975)
Drs. Harsuhadi
(1975-1979)
Drs. Atik Kosasih
(1980-1983)
Drs. WB. Pardosi
(1984-1987)
ks_5 ks_6 ks_7 ks_8
Drs. Julimarnis
(1987-1990)
Drs. Eman Kisman
(1991-1993)
Drs. Adil Samosir
(1994-1998)
Dra. Hj. Sudiarti, MM
(1999-2003)
ks_9 ks_10 ks_11 ks_12
Dra. Hj. Rukmi Budimarheni
(2003-2007)
Dra. Hj. Radhiyati Soehaili, M.Pd
(2007-2010)
Dra. Hj. Lestari
(2010-2014)
Drs. Sucipto, M.Si
(2014-2016)
ks_13 ks_14 ks_15 ks_16
Dra. Diane Natalin Datuallo, M.M
(2016-KINI)

(-)

(-)

(-)

VISI MISI

3

VISI dan MISI SMA 26 JAKARTA